Visuell identitet for Vestfoldmuseene

Lag på lag med kunst- og kulturhistorie

Vestfoldmuseene formidler og forvalter kunst- og kulturarv i et imponerende mangfold av museum. Publikum kan oppleve kulturhistoriske, vikingtid, grevskap, middelalder, hvalfangst, industrihistorie, Edvard Munchs liv og ikke minst samtidskunst.

Visuell identitet
Merke- og designstrategi
Innsikt og analyse
Ide og konsept
Merkevarestrategi 
Designproduksjon og forvaltning 
Skilt og wayfinding
Merkehierarki

Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-02-2
Vestfoldmuseene_Cover-til-nettside-26

Oppgave
Vi utviklet en visuell identitet for Vestfoldmuseene og alle deres museer og enheter. Tiden var inne for en felles og samlende merkevare, med et distinkt og levende uttrykk. Vi avdekket behov for en visuell identitet og et design som kunne styrke deres plass i kulturfloraen; ta en tydeligere posisjon og synliggjøre både hvert enkelt museum, samspillet dem imellom og alle de ulike arrangementene og opplevelsene de tilbyr.

Vi ønsket å la de ulike enhetene også kunne beholde sin egenart som unike destinasjoner og opplevelser, tilpasset deres ulike behov - og samtidig gi en visuell tilhørighet til hovedmerket Vestfoldmuseene. Den nye visuelle identiteten spirer fra Vestfoldmuseenes store spenn og varierte tematikk, og det som oppstår når man sammenstiller dette. Kunst og kultur gjøres relevant når den formidles gjennom sammenhenger og kontekst, lag og nivåer.

Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-13
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-14
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-05

Løsning
Den nye visuelle identiteten spirer fra Vestfoldmuseenes store spenn og varierte tematikk, og det som oppstår når man sammenstiller dette. Kunst og kultur gjøres relevant når den formidles gjennom sammenhenger og kontekst, lag og nivåer.

Organisasjonen forvalter så mye ulike former for kunst og kultur, som de setter sammen og gjør levende på mange ulikevis. Museene formidler utallige fortellinger, epoker, stiler og tema, ulike former for historier - fra klassisk til samtid, fra hvalfangst til samtidskunst, fra grevskap til jernverk, fra utstilling til samarbeid – utallige lag med flerfoldige uttrykk som blir formidlet gjennom sammenhenger og forbindelser.

Vi skapte en smidig, anvendelig og funksjonell visuell identitet, som deler visuelle verktøy på tvers av organisasjonen, men benytter de ulikt på tre ulike kommunikasjonsnivåer. «Lag på lag» ble konseptet; kjernen i et levende og dynamisk formspråk. Flere rektangler lagvis, i en bred og modig fargepalett, som identifiserende element gjennom alt av visuell kommunikasjon.

En helhetlig variasjon; fra tilbakeholdne og rolige formidlinger og hele veien til sterke, dynamiske og modige opplevelser. Hvert museum har også fått sitt eget kjennemerke, noen videreført fra historiske logoer - andre helt nye. Disse bidrar til å både styrke de individuelle destinasjonene, men også gi publikum oversikt og sammenheng.

Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-16
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-03
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-05
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-08
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-26-1
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-08
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-23
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-22
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-18
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-20
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-19
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-03
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-12
Vestfoldmuseene_til-nettsiden-V02-11
VFM-Podkast
1.-VFM_Visuelt_Casefilm_1920x1080_60fps_v3-16-1
1.-VFM_Visuelt_Casefilm_1920x1080_60fps_v3-29-1