Pakningsdesign for TINE Ysterier

Seriepreg med særpreg

TINE har flere små ysterier, hver med sin egen identitet uavhengig av hverandre. I tråd med TINEs nye strategi er det nødvendig å samle disse ysteriene inn i et system med elementer fra hovedserien for å styrke TINE-merkevaren som helhet.

Pakningsdesign
Merkevare identitet
Konseptutvikling

TINE_Ysterier_Dinamo_Design_top

Prosjektet startet med kartlegging av farger og karakteristiske elementer som kunne gi verdi til det nye designet. Ysteriene har ulike hierarkier når det gjelder type ost versus stedsnavn, og mangfoldet i ostens former presenterer også en utfordring for å skape et helhetlig design.

→ 2: TINE har både historiske og nyere elementer som kunne integreres for å danne et designsystem som legger vekt på særpreg.

TINE_Ysterier_Dinamo_Design_tools
TINE_Ysterier_Dinamo_Design_toolbox

Løsningen tok hensyn til viktigheten av stedsnavn kontra oste type ved å inkorporere en dominerende serif-skrifttype som plasseres over TINE-formen for å representere håndverket. Det ikoniske TINE-blomstermønsteret ble gjenbrukt øverst i formen for å symbolisere rikdom og tilhørighet til TINEs historie. Fargebruk ble variert for å bevare historiske aspekter og vektlegge betydningen av personlig karakter og smak.

Denne løsningen ivaretar særpregene til hvert ysteri samtidig som den gir en tydelig identitet innenfor en enhetlig ramme.

TINE_Ysterier_Dinamo_Design_Dovre
TINE_Ysterier_Dinamo_Design_Selbu
TINE_Ysterier_Dinamo_Design_Alpeost
TINE_Ysterier_Dinamo_Design_Chevre
TINE_Ysterier_Dinamo_Design_Ridder
TINE_Ysterier_Dinamo_Design_Kvitlin
TINE_Ysterier_Dinamo_Design_Sveitser
TINE_Ysterier_Dinamo_Design_Edamer