Nettløsning for Fellesforbundet

Velg seriøse bedrifter

For Fellesforbundet har vi utviklet tariffbedrifter.no som tilgjengeliggjør forbundets medlemmer med tariffavtale. En løsning som har mål om å øke forståelse rundt hva tariff er, og hvorfor man som forbruker bør velge bedrifter med tariffavtale.

Digital design
Animasjon
UX & UI
Frontend-utvikling
Backend-utvikling

TB-forside

Fellesforbundet ønsket en partner som kunne designe og bygge en søkemotor for å finne bedrifter med tariffavtale.

Samtidig ble det i innsiktsfasen raskt klart at tjenesten ville møte utfordringer da mange i målgruppene var usikre på hva en tariffavtale er, hvilken betydning tariff har for bedriften eller de ansatte og hvorfor en slik avtale bør påvirke hvilke valg man tar som arbeidstaker, forbruker og arbeidsgiver.

Fellesforbundet

Sammen med Fellesforbundet besluttet vi å utvide omfanget fra å kun være et oppslagsverk til å sette fokus på og forklare hva tariffavtaler er og hvorfor det er så viktig, både for de ulike målgruppene og det norske arbeidslivet.

Frame-133-1
TB-om-oss

Tjenestens visuelle design er basert på Fellesforbundets palett, men vektingen er invertert for å skille tariffbedrifter.no fra modermerket.

Saturerte og sterke farger preger store flater og grafiske elementer. Innhold er plassert sparsommelig for å ikke overlesse med informasjon om en tematikk som i utgangspunktet er lite tilgjengelig og ofte omtales med vanskelig språk. 

Nettstedet integrerte Fellesforbundets medlemssystem, og gjør det enkelt å finne tariffbedrifter gjennom filtrering på bransje, sted, fritekst eller i kart. 

Sok-skjermer-1

Et av Fellesforbundets viktigste identitetsmarkører – punktumet – ble videreført inn i universet tarifbedrifter.no i et eget ikonsystem.

Ikonene representerer fellesforbundets mangfold i bransjer, og illustrerer begreper og prinsipper som arbeiderbevegelsen søtter opp under.

Punktumet
Alle-ikoner_2
TB-arbeidsgiver

Vi utviklet et spesialdesignet tariffmerke bedre egnet digitale flater. Merket benyttes i tjenesten som et bevis på at bedriften har aktiv tariffavtale, i tillegg til at det tilbys bedrifter som ønsker å fronte merket i egne kanaler. 

Tariffmerket-2
Tariffmerket