Konferanse for Norad's Tall som teller

Hva er effekten av bistandsmilliardene?

Under konferansen "Tall som teller" presenterte Norad nye nøkkeltall for bistand og bærekraft og en oversikt over hva Norge brukte rekordhøye 40,1 milliarder bistandskroner til i 2021. 

Konseptutvikling
Infografikk
Motion Design

11
10
2

Bakgrunn
Hvert år arrangerer Norad «Tall som teller», en årlig begivenhet der statistikken for norsk bistand offentliggjøres. Her presenteres nøkkeltall og fakta, for alle som er opptatt av internasjonale forhold og hva Norge bruker bistandspenger på.
 
Norad har som oppgave å sikre at bistandspengene blir brukt best mulig og å rapportere om hva som virker og ikke virker. Bistandsstatistikken danner et viktig beslutningsgrunnlag for den videre utformingen av norsk bistand og statistikken gjør det også mulig å følge pengene og se hvilke resultater som er oppnådd. Sist, men ikke minst, bistandsstatistikken bidrar til åpenhet om offisielle pengestrømmer til utviklingsland. Dinamo fikk i oppgave å utvikle et overordnet visuelt konsept for seminaret i 2022.
 
Utfordring
En kompleks mengde med tall, grafer, infografikk og datavisualisering skal formidles til en bred målgruppe. For å nå frem med, tydelige og objektive budskap og konklusjoner må tallmengden og historier tilgjengelig gjøres i et enkelt, engasjerende og innbydende format. Tilrettelagt for live streaming og i det fysiske rom med deltagende lyttere. Vi ønsket å gi seminaret en sterk egenidentitet under paraplyen og mormerket Norad.

4
10

Løsning
For første gang etter pandemien presenterte Norad bistandsstatistikk i et direktesendt, live seminar. Vi etablerte en konseptuell visuell plattform som bygger på en ny, modernisert og dynamisk tolkning av Norads ikoniske logogsymbol fra 1963. Seminaret fikk et overordnet visuelt uttrykk som underbygger tematikken og fremhever statistikken på en appellerende måte.

Det visuelle leker med krysningspunktet mellom geometriske former og infografikk (stolpediagram = firkanter, pai diagram = sirkler, streker og linjer). Tallene ble presentert ved bruk av animert datagrafikk der dynamiske animasjoner og former går i hverandre og blir til nye objekter som overrasker. Mye tall og omfattende innhold blir lettere å forstå med friske farger og spennende former, samtidig som det hele settes i et oversiktlig system.

 
Infografikk er løst på utforskende måter, repesentert med annet enn paier og stolper for å bryte opp og gjøre det mindre monotont.

7
8
9
1