Visuell identitet og nettside for RBUP

Sammen på vei

Amerikanske Nurse Family Partnership er et intensivt oppfølgingsprogram for kvinner med sammensatte utfordringer som skal bli mor for første gang. Programmet er bygget på over 40 år med forskning og i Norge RBUP er ansvarlig for gjennomføringen av utprøvingen.

Identitet
Navnutvikling
Merkehierarki
Illustrasjon
UX, UI,
Frontend utvikling
Backend utvikling

spv_01-1
SPV_06

Oppgaven fra RBUP var å skape en visuell identitet, navn og nettside som etablerer programmet i Norge. Resultatet skulle påse at programmet fremstår helhetlig og skape tillit som en anerkjent, viktig, varm og troverdig tjeneste. I tillegg ønsket RBUP å bedre nå alle målgrupper for programmet. Prosjektet inneholdt også oppgaven med å lage et tydelig merkehierarki for RBUPs andre program og prosjekter.

Før nettløsning ble designet gjennomførte vi en grundig innsiktsfase med blant annet interessentanalyse, prototyping og brukertesting. Denne fasen avdekket behov hos de definerte målgruppene og gjorde at vi kunne skreddersy en løsning for både deltakere og ansatte. Løsningen ble videre designet ihh til ny identitet og med stor bruk av illustrasjoner og ikoner.

Resultatet har blitt en identitet som leverer på prosjektets behov og nye fase. Programmet Sammen på vei er nå en tydelig aktør blandt tilbudene som finnes med en klar link til programmets opprinnelse. Aktørene i programmet har nå solide verktøy i ditt daglige virke i form av maler og andre uttak.

spv_14-1
Artboard-8@2x-8
Artboard-9@2x-8
Artboard-10@2x-8
Artboard-1
Artboard-2
Artboard-3
spv_03
spv_02
deltakerreisen-2
forside-pluss-mobil-1
Gravid_16x9
SammenPaTur_16x9
Temaark_16x9
spv_12