Informasjonsfilm og trykksaker for Vinmonopolet

Polakademiet

Vi har laget en kort informasjonsfilm som introduserer Polakademiet, og flere trykksaker som forklarer mer. Polakademiet er Vinmonopolets interne læringsportal, hvor du som ansatt i Vinmonopolet finner alt av opplæring, kurs og undervisning.

Internkommunikasjon
Organisasjonsutvikling
Konseptutviking
Art direction

Animasjon: 3rd Floor
Illustrasjon: Bjørn Brochmann
Voice: BådeOg

Polakademiet_case-01

Bakgrunn
Polakademiet er samlestedet for alt av opplæring og faglig påfyll for absolutt alle ansatte i Vinmonopolet. I tillegg består Polakademiet av en hel rekke kurs hvor innholdet varierer bredt – alt fra etiske retningslinjer, kurs i kundekommunikasjon, varefaglige kurs, digitale smakinger og lederutvikling. Alt loses gjennom en digital læringsplattform hvor du som ansatt har mulighet for utvikling og påfyll av relevant kunnskap ut ifra den enkeltes hverdag, behov og interesser.

Polakademiet har eksistert i flere år, men har den siste tiden gjennomgått noen endringer med blant annet ny læringsstruktur og økende grad av digitalisering. I det nye Polakademiet er det også større grad av frihet og fleksibilitet til å ta de læringene som hvert enkelt individ har behov for, uten å måtte tvinges gjennom alt. Dette ønsket Vinmonopolet hjelp til å kommunisere på en lettfattelig og engasjerende måte til alle sine ansatte.

Hensikten med filmen var å få alle ansatte i Vinmonopolet til å forstå overordnet hvordan Polakademiet er strukturert opp, kommunisere den nye læringsstrukturen og formidle kort om hva slags opplærings- og utviklingsmuligheter som finnes i Vinmonopolet.

Løsning
Løsningen ble en lystig og informativ undervisningsfilm på litt over to minutter – ikledd Vinmonopolets nye visuelle identitet. Da godt over 90% av målgruppen er butikkansatte, ble dette hovedmålgruppen for filmen. Filmen ble først lansert på butikksjefmøte for hele landets butikksjefer 19. oktober, men skal også brukes i alle Vinmonopolets interne kanaler, samt i presentasjoner og på vinmonopolet.no.

I tillegg til filmen designet vi to brosjyrer og én rollup – til bruk på messer ol. Den ene brosjyren er rettet mot butikkansatte og tar for seg innholdet i filmen – mens den andre er rettet mot butikksjefene og tar for seg hva den nye løsningen vil si for, og kreve av deg som sjef og hvordan du best kan følge opp dine ansatte.

Polakademiet_case-02
Polakademiet_case-03-scaled-1
Polakademiet_case-04-scaled-1
Polakademiet_case-05-1-2048×1152-1
Polakademiet_case-06-1-2048×1152-1
Web

«Vi er utrolig fornøyde med samarbeidet med Dinamo og var stolte over å presentere resultatet for alle butikksjefene i Vinmonopolet. Det er viktig for oss å kommunisere internt hva Polakademiet er og skal være.

Dette har Dinamo hjulpet oss med gjennom godt samarbeid hele veien og en god forståelse for hvem vi er og hva vi ønsker å kommunisere. Dinamo gjorde en utrolig god jobb med å oversette budskapet vårt til enkle, men deskriptive animasjoner og illustrasjoner som bærer tydelig preg av merkevaren vår hele veien. Vi gleder oss til å jobbe mer med Dinamo i fremtiden!»

Odin Ottem Berntsen / Polakademiet