Flyer/brosjyre for Oslobygg KF

Den gamle Veterinærhøgskolen

Den gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen eies av Oslobygg KF og Linstow. Vi lagde en enkel flyer for prosjektet, for å formidle prosjektet, ambisjonene, mål og forventningstyre alle interesserte.

Kartdesign
Kampanje-profil
Layout og trykk
Tekstarbeid

oslobygg_flyer_0003_Layer-1

Brosjyren introduserer prosjektet på i første oppslag, sammen med de tre hovedpilarene og ambisjonsmålene. Fargene henter inspirasjon fra vegetasjon, bygg og materialer på området.

oslobygg_flyer_0004_Layer-2

Et forenklet men nøyaktig kart over område, som utgangspunkt for den langsiktige planen og utviklingsfasene.

oslobygg_flyer_0005_Layer-3-scaled-1
oslobygg_flyer_0001_Layer-5