Årsrapport og nettløsning for Norsk Tipping

Attraktive spill i ansvarlige rammer

Norsk Tipping har og tar et tydelig samfunnsansvar, og vår oppgave har gjennom de siste fire årene vært å utvikle og designe en digital rapport som kommuniserer Norsk Tipping sin innsats og tilbud rundt ansvarlig spillvirksomhet på en informativ og inspirerende måte.

Konseptutvikling
Webdesign
Frontend-utvikling
Redaksjonelle tjenester
Design
Infografikk
Animasjon

Illustrasjon: Jon Arne Berg & Dinamo Design

nt_aarsrapport_nt-1
nt_aarsrapport_nt-2
nt_aarsrapport_nt-3
nt_aarsrapport_nt-4
nt_aarsrapport_nt-5
nt_aarsrapport_nt-6

Målet med prosjektet har vært å utvikle en tydelig og enkelt navigerbar presentasjon av Norsk Tipping som ansvarlig spillselskap med klare tall og beviser for selskapets relevans i det norske samfunnet. En informativ presentasjon og strukturert rapportering, som også skal være inspirerende og lettfattelig, differensiere Norsk Tipping fra andre uregulerte aktører, og engasjere målgruppene og potensielt opinionen.

Årsrapporter leses primært på større skjermer (desktop og nettbrett), men løsningen skulle også tilrettelegges for lesing på mobil, samt tilfredsstille krav til universell utforming og tilgjengelighet.

I tillegg til å tilby den nødvendige informasjonen til eier og interessenter på en tidsriktig og ressurseffektiv måte, har målsetningen med den digitale års– og samfunnsrapporten for Norsk Tipping vært å skape et autoritativt øyeblikksbilde av virksomheten og dens arbeid. Dette ble løst blant annet ved hjelp av film og utstrakt bruk av et form– og kommunikasjonsspråk basert på hvordan Norsk Tipping fremstår gjennom øvrig kommunikasjon.

nt_aarsrapport_nt-7
nt_aarsrapport_nt-8
nt_aarsrapport_nt-9
nt_aarsrapport_nt-10
nt_aarsrapport_nt-11
nt_aarsrapport_nt-12
nt_aarsrapport_nt-13
nt_aarsrapport_nt-14