Visuell identitet for kulturrom

Mer rom til kultur!

Kulturrom fikk 2019 et utvidet mandat og gir nå tilskudd på tvers av alle musikksjangre og til hele scenekunstfeltet. Vi er stolte over det vi har gjort i tett samarbeid med en gjeng som jobber så iherdig for at folk skal ha tilgjengelige og egna lokaler til å utøve og oppleve musikk og scenekunst over hele landet.

Visuell identitet
Navn og slagord
Webdesign
Nettsted og E-handel

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Målet er å bygge opp gode rom som både kan brukes av profesjonelle artister, kor, teatergrupper, korps og andre kulturuttrykk – amatør eller profesjonell, barn eller voksen, frivillig eller i næringsvirksomhet: Kulturrom jobber for at det skal være tilgang på egna og utstyrte rom for kultur uansett hvor i landet man bor.

I 2019 ble pengesekken som ordningen forvalter mye større, og den tidligere ordningens fokus på «rytmisk musikk» endret seg betraktelig. De skulle fra nå av gi tilskudd på tvers av alle musikksjangre og til hele scenekunstfeltet. Ordningen trengte derfor å tydeliggjøre både den nye rollen og samtidig tydeliggjøre seg selv – hva de gjør og hvem de er til for. De trengte sårt et nytt og bedre navn og en ny visuell identitet som favnet hele deres nye virke, og bli forstått av enda fler.

Kulturrom_kategori-04
Kulturrom_kategori-03
Kulturrom_kategori-02
Kulturrom_kategori-01
Kulturrom_tote-4
Kulturrom_stickers-4

Dinamo jobbet tett sammen med Kulturrom, først med å spisse og tydeliggjøre den nye strategien. Gjennom flere arbeidsmøter tok vi frem et felles veikart, med klare mål og ambisjoner. Hva skulle Kulturrom være, hva skal de ikke være – for hvem? Hva skal forsterkes og hvilke posisjon ønsker man å inneha hos de ulike målgruppene? Dette skapte en solid felles forståelse for alle involverte, og var grunnlaget for nytt strategidokument internt. Det satte også klare kriterier og definerte mye av retningen for utvikling av nytt navn, ny visuell identitet og nye nettsider.

Kulturrom_ulike-layouter
Kulturrom_font-01
Kulturrom_font-02
Kulturrom_font-03

Den visuelle identiteten ønsker å fremheve rollen som en støttespiller til alle som formidler kunst og kultur og samtidig et tydelig og forståelig rammeverk for alle søkerne. Vi utviklet en identitet som skiller seg ut i mengden av lignende organisasjoner, med verktøy som kan formidle både kompetansen, tilstedeværelsen i kulturen – og skaper gjenkjennelse hos den brede og sammensatte gruppen av søkere. Det har resultert i et friskt, oppdatert og inkluderende visuelt språk for et helt kulturfelt og alle dets utøvere – et uttrykk som løfter, men ikke står i veien for, musikken, scenekunsten og kulturen.

En identitet for en slik organisasjon må være håndterlig og retningslinjene forståelig, så de selv kan stå for mye av den daglige kommunikasjonen. Det visuelle språket holdes på plass av en dynamisk logoform, som lett tilpasses alle formater. Denne skaper sammen med en egenartet typografi, en særegen ikonstil og en begrenset fargepalett et tydelig, anvendelig og gjenkjennelig visuelt uttrykk for Kulturrom i alle flater. De er alltid tydelige, gjenkjennelige og enhetlige, med visuelle referanser til musikk, scenekunst, øving og fremføring.

Kulturrom_aarsmeldinger-2048×1152-1
Kulturrom_annonse-1
Kulturrom_notatboker