Nettside for klimaoslo.no

En bedre by for deg – og de som kommer etter

Klimaoslo.no er en nettside fra Oslo kommune og Klimaetaten som formidler historier og informasjon om hvordan vi sammen kan få ned klimagassutslippene, slik at vi gjør byen bedre å leve i.

Konsept
Digital design
UX & UI
Innhold
Frontend-utvikling
Backend-utvikling

Nettstedet KlimaOslo.no er hovedkanalen for Klimaetaten og skal både informere om byens klimaarbeid og inspirere til å gjennomføre klimatiltak. Dinamo har bistått med konsept, design/UX, foto/video, innhold, kampanjer og publiseringsplattform. Oppgraderingen inkluderte også å samle de tidligere separate nettstedene Klimatilskudd.no og Klimamyter.no til å bli del av KlimaOslo-paraplyen, med nytt design og flere nyttige funksjoner.

Det er mange dilemmaer i klimakommunikasjon. På den ene siden handler det om å ansvarliggjøre den enkelte til å gjøre en innsats. På den andre siden er det viktig å unngå pekefingermentalitet – man ønsker ikke at publikum skal "gå lei" av informasjon som ikke oppleves relevant eller sann.

De som bor og jobber i Oslo må̊ få vite hva de kan gjøre og hvorfor. Målet er at befolkning og næringsliv har en klimavennlig atferd som bidrar til at Oslo blir en by uten klimagassutslipp og som tåler klimaendringene bedre. En bedre by for oss og de som kommer etter.

Sammen med Klimaetaten gjennomførte Dinamo en grundig prosess med brukerinnsikt, arkitektur og prototyping av ulike konsepter og visuelle retninger. Vi var opptatt av å skape en tydelig brukerreise med selvforklarende innganger og veivisere til alt det gode innholdet fra Klimaetaten. Og ikke minst legge mest mulig til rette for både inspirasjon og handling.

Det eksisterende innholdet ble forenklet til fire hovedkategorier: Dine vaner, Nye muligheter, Opplev byen og På jobben. Dette gjør det enklere for brukerne å sortere innholdet mentalt og finne relevant informasjon og inspirasjon.

"Dine vaner" gir konkrete tips for hverdagslivet, mens "Nye muligheter" dekker teknologiske løsninger og støtteordninger. "Opplev byen" fremhever lokale opplevelser, og "På jobben" fokuserer på samarbeid med næringslivet for en grønnere fremtid.

1920x1200_Klimaoslo-Mobil-3-mobiler
1920x1200_Tablet

Det visuelle konseptet og brukeropplevelsen legger vekt på tydeliggjøring, relevans og forenkling. Rolige videoklipp per tematikk gjør at forsiden blir enkel og tydelig, men også engasjerende. For å øke relevansen ytterligere kan redaktørene skifte videoene og inngangene i forhold til sesong, men alltid med samme gjenkjennelige interaksjon, utsnitt, dybdeskarphet og tempo.

Tydelige moduler for kampanjer eller utvalgte tema, kombinert med bruk av store flater og veier videre til relevant innhold, forenkler enda mer og inviterer til å utforske innholdet.

1920x1200_Klimaoslo-Mobil-bla
1920x1200_Klimaoslo-Mobil-gronn
1920x1200_Klimaoslo-Mobil-beige
1920x1200_Klimaoslo-Mobil-scrollstory

Løsningen er lagt opp slik at redaktørene har en fleksibel verktøykasse med mulighet til sette sammen mange ulike typer moduler. Dermed kan de bygge alt fra rike og interaktive artikler med historiefortelling og scroll effekter, til enklere tekstbaserte artikler uten behov for video og foto.

Samtidig er det lagt opp til “ferdige” temasider som er enkle å holde oppdatert, og ulike nivåer av ferdige innholdsmaler. Slik sikrer vi i administrasjonsløsningen at alt eksisterende og fremtidig innhold har de nødvendige komponentene og oppsettet klart, uavhengig av omfang eller type innhold.

1920x1200_Klimaoslo-Mobilskjermer
1920x1200_Klimaoslo-2-desktopsider
1920x1200_Klimaoslo-Rapporter-listeside

Klimaoslo.no følger selvsagt alle krav til Universell Utforming (WCAG 2.1AA). Vi har allikevel hatt ekstra fokus på at designet også skal være unikt og bære sin egen identitet, uten å gå på kompromiss med de lovpålagte aspektene. Resultatet har blitt et brukervennlig, men også unikt og distinkt design.

1920x1200_Stort-kort-1
1920x1200_Sma-kort-1
1920x1200_Etiketter-1


KlimaOslo.no er blitt et verktøy og en plattform som informerer, inspirerer og engasjerer Oslo-innbyggere til klimavennlige tiltak. Alt med mål om å skape en bedre by for nåværende og fremtidige generasjoner. Enkelt sagt; En bedre by for deg og de som kommer etter.