Pakningsdesign for Hatting

Fersk kvalitetsbakst siden 1947

Etter en negativ utvikling i 2017, trengte Hatting et redesign av deres serier og produkter. Det resulterte i et mer moderne uttrykk, innovasjon og økt salg.

Pakningsdesign
Rådgivning og strategi
Foto
Illustrasjon
Konseptutvikling
Visuell identitet

Hatting_hoved

Bakgrunn
I 1947 åpner Hatting Bageri for første gang dørene på Jylland. To tiår senere dufter det også av gjærbakst i Norge. Filosofien er like enkel som den smaker godt: dansk baketradisjon, bakt med naturlige råvarer og alltid ferskt.

Etter flere år med vekst, opplever Hatting i 2017 en negativ utvikling. Årsakene er mange og konkurransen i segmentet er sterk. Hatting er moden for en fornyelse, samtidig som de ønsker å få fram historien bak produktene, og Dinamo blir hyret inn for å hjelpe dem.

Utfordringer
Utfordringen fra Hatting var todelt. For det første har det skjedd flere store utviklinger i segmentet. Matvarekjedene satser på andre kategorier innenfor brød, fryste produkter opplever en nedgang generelt og butikkenes egne merkertar igjen de etablerte merkevarene i opplevd kvalitet.

Den andre utfordringen ligger i Hattings produktportefølje og mangel på differensiering. Forbrukerne opplever frysedisken som en «uoversiktlig blå masse», og det er vanskelig å skille mellom serier og produktfordeler.

Undersøkelser viste samtidig at Hatting hadde en sterk posisjon hos forbruker, og med fordel kunne utvide sortimentet sitt ytterlige. På den måten ble også produktutvikling en viktig del av arbeidet. Vi anbefalte tre hovedgrep:

  • Skape et mer helhetlig uttrykk med klare fjernsignaler på tvers av kanaler og i butikkhyllene.
  • Modernisere og differensiere produktserier med visuelle verktøy som logo, farger, mønster, fotostil og typografi.
  • Bygge bro mellom Hattings kvalitet og historie, og styrke merket slik det fremstår i hylla

Strategiske utgangpunkt og valg

Et mer helhetlig uttrykk
Gjennom en systematisering av Hattings avsendermerker, ble det skapt tydelig differensiering mellom seriene, noe som forenklet navigeringen for forbruker. Designet snakker tydelig til hvert kundesegment, og forbruker kan bruke mindre tid på å lete, lese pakning og velge riktig produkt.

Samtidig som seriene er differensiert og har sin egenart, overfører de også verdi til modermerket – og slik synliggjør de bredde, kvalitet og troverdighet på en bedre måte på tvers.

 Modernisering av merket
I moderniseringen av merket var det særlig to ting som stod sentralt: Signalisering av et trygt valg og kvalitet, og en modernisering som møter dagens trender og forbrukernes forventinger.

Målet var et uttrykk som løftet følelsen av sunnhet, smak og naturlighet. Samtidig var det viktig at produktene skilte seg ut i frysedisken og hylla, og fortsatte med å være top of mind. Til sammen skulle det heve helhetsinntrykket av kvalitet.

Utviklingen av uttrykket inkluderte også fotostil og retningslinjer i fotograferingen av produktene. Foto av produktene på pakning må se fristende ut og stemme overens med det som forbruker får inni posen.

Håndverk

hatting_samlecase_Handvaerk_1-2048×1152-1
hatting_samlecase_Handvaerk_2-1-2048×1152-1
hatting_samlecase_Handvaerk_4
hatting_samlecase_Handvaerk_5
hatting_samlecase_Handvaerk_6
hatting_samlecase_Handvaerk_7
hatting_samlecase_Handvaerk_8-2048×1728-1
hatting_samlecase_Handvaerk_3-2048×1152-1
hatting_samlecase_Handvaerk_9-2048×1152-1

Bygge bro mellom historie, kvalitet og design
Hatting har en stolt og sterk baketradisjon, og har levert kvalitet helt siden oppstarten i 1947. Et viktig ledd i arbeidet ble derfor å utvikle visuelle verktøy som løftet frem historien og opprinnelsen på pakning.

Slik blir blå serie den viktigste bæreren av merkevaren, som tar ut det fulle potensialet i historien, med støtte fra de åtte andre seriene.

Resultater
Etter nedgangen i 2017 er målet tydelig: Styrke Hattings posisjon og kundenes lojalitet.

Gjennom de nye designkonseptene klarte Hatting å løse problemene sine knyttet til differensiering, historiefortelling og modernisering. Samtidig bidrar de til en forenkling av navigeringen for forbruker, og produktene skiller seg tydelig ut i hylla.

Samlet styrker dette merkevaren og legger grunnlaget for videre vekst, og Hatting har opplevd en markant salgsøkning på tvers av seriene og produktene.

Breads around the world

hatting_samlecase_BATW_1-2048×1152-1
hatting_samlecase_BATW_2
hatting_samlecase_BATW_3
hatting_samlecase_BATW_4
hatting_samlecase_BATW_6-2048×1365-1
hatting_samlecase_BATW_5-2048×1366-1
hatting_samlecase_BATW_9
hatting_samlecase_BATW_7
hatting_samlecase_BATW_8

Streetfood

hatting_samlecase_Street-food_1-2048×1152-1
hatting_samlecase_Street-food_2-2048×1152-1
hatting_samlecase_Street-food_5-2048×1366-1
hatting_samlecase_Street-food_4-2048×1366-1
hatting_samlecase_Street-food_3-2048×1366-1
hatting_samlecase_Street-food_6-2048×1366-1
hatting_samlecase_Street-food_7-2048×1152-1

Tin & Spis

hatting_samlecase_Tin-og-spis_1-2048×1152-1
hatting_samlecase_Tin-og-spis_2-2048×1152-1
hatting_samlecase_Tin-og-spis_3-1821×2048-1
hatting_samlecase_Tin-og-spis_4-1821×2048-1
hatting_samlecase_Tin-og-spis_5-2048×1365-1
hatting_samlecase_Tin-og-spis_6-2048×1366-1
hatting_samlecase_Tin-og-spis_7-1821×2048-1
hatting_samlecase_Tin-og-spis_8-1821×2048-1

Glutenfri

hatting_samlecase_Glutenfri_1-2048×1152-1
hatting_samlecase_Glutenfri_2-2048×1152-1
hatting_samlecase_Glutenfri_3-2048×1367-1
hatting_samlecase_Glutenfri_4-2048×1366-1
hatting_samlecase_Glutenfri_5-1821×2048-1
hatting_samlecase_Glutenfri_6-1821×2048-1
hatting_samlecase_Glutenfri_8
hatting_samlecase_Glutenfri_7-2048×1728-1
hatting_samlecase_Glutenfri_9-2048×1152-1
hatting_samlecase_Glutenfri_10
hatting_samlecase_Glutenfri_11
hatting_samlecase_Glutenfri_12