Nettløsning for Glommen Mjøsen Skog

Mangfoldige skogseiere

De færreste som eier skog er profesjonelle aktører og flere mangler kunnskap om hva skogforvaltning innebærer. Glommen Mjøsen Skog trengte en plattform for å enkelt kommunisere hva skogsbruk innebærer og hvilken rolle de kan ha i å støtte skogeier med å forvalte sine verdier.

-->  glommen-mjosen.no 

UI og UX design
Nettløsning
Rådgivning og strategi
Foto og video
Drift, support og vedlikehold

glommen_case-2500px-06

Mange har ofte andre inntekskilder og har hverken tid eller ressurser til å ivareta sine skogsområder. Skogeiersamvirket Glommen Mjøsen Skog så derfor et behov for å  kommunisere bedre til en bredere målgruppe enn bare den tradisjonelle skogeieren.

gms_desktop_16x9_4-copy-2@2x
gms_desktop_16x9_1
gms_desktop_16x9_4-copy-4@2x
glommen_case-foto_gms_desktop_16x9_4-copy-9
glommen_case-foto_gms_desktop_16x9_4-copy-11
glommen_case-foto_gms_desktop_16x9_4-copy-10

Vi designet og implementerte en nettside med fokus på å ivareta en stor og variert målgruppe med ulike behov til formidling, verktøy og samarbeid. Designet ble myknet og det ble tatt nye bilder for å representere nye brukere som kvinner, yngre og familier.

Levende tall om andelseiere, tømmer, CO2 binding og annet ble sammen med en tydeliggjøring av leveranse- og tjenesteområder, løftet frem for å gi nettsidens nye brukere et raskt innblikk i hva Glommen Mjøsen Skog er og hvordan de kan bidra som en samarbeidspartner over generasjoner.

gms_desktop_16x9_4-2x@2x-1
glommen_case-2500px-07