Nettløsning for Kirkens Nødhjelp

Fasteaksjonen - håp i en dråpe vann

Fasteaksjonen er den nest største innsamlingsaksjonen i Norge. Mer enn 1300 menigheter arrangerer årlig, i fastetiden, lokale aksjoner til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Pengene går til akutt bistand i katastrofer og til langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden.

--> fasteaksjonen.no

UI og UX design
Nettløsning
Rådgivning og strategi
Konseptutvikling
Drift, support og vedlikehold

fasteaksjonen_03

Vi har designet og utviklet digitale løsninger for å øke kjennskap og engasjement for giverne, men som også har som mål å forenkle kommunikasjon og prosesser knyttet til gjennomføring av innsamlingsaksjonen mellom menighetene og Kirkens Nødhjelp.

Nettstedet viser løpende oppdatert statistikk over innsamlede beløp gjennom hele aksjonen samt tilrettelegger for, og forenkler rapportering av innsamlede midler fra menighetene til Kirkens Nødhjelp.
Statistikkvisninger belager seg på innsamlede beløp menigheten har samlet inn både fysisk og digitalt i tillegg til gaver gitt til Fasteaksjonen som er registrert sentralt fra privatpersoner og næringsliv med postnummer i soknet.

Integrasjoner mot bl.a. Vipps og CRM-system knyttet opp mot geografiske og statistiske data fra Statistisk sentralbyrå ligger til grunn for utregning og visning av resultater.

fasteaksjonen_04
fasteaksjonen_02
fasteaksjonen_05
fasteaksjonen_06